Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 06 - 07

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2022-07-04 nuotolinis posėdis

2022 m. liepos 4 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

 

Planuojama svarstyti:

1. Lietuvos partizanų kapų (45440), Utenos r. sav., Sudeikių sen., Padbuožės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-03-04 raštas Nr. (6.1.)2-110.

 

2. Lietuvos partizano kapo (u. k. 17266), Utenos r. sav., Sudeikių sen., Padbuožės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyviniais tyrimais patikslinti vertingąsias savybes, kultūros paveldo objekto teritoriją.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-03-04 raštas Nr. (6.1.)2-110.

 

3. Lietuvos partizanų tauro apygardos rinktinės vado Felikso Žindžiaus – Tigro kautynių ir žūties vietos (42316), Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Ardzijauskų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyviniais tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-03-04 raštas Nr. (6.1.)2-109.

 

4. Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanų stovyklos vietos (45397), Utenos r. sav., Užpalių sen., Vėželių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyviniais tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-02-22 raštas Nr. (6.1.)2-206.

 

5. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Butageidžio kuopos vado Antano Jagėlos – Ąžuolo ir kitų Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos (46040), Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyviniais tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-03-04 raštas Nr. (6.1.)2-105.

 

6. Kunigiškių II kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizanų kapų komplekso (46125, 46126, 46127), Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Kunigiškių II k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyviniais tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-03-04 raštas Nr. (6.1.)2-105.

 

7. Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnų kapų (47487), Utenos r. sav., Utenos sen., Utenos m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

            Papildoma informacija:

            Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyviniais tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2022-05-30 raštas Nr. (6.1.)2-335.

 

8. Jurkštų kaimo senųjų kapinių (u. k. 4808), Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Jurkštų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto teritorijos ir apsaugos zonos ribas. Teritoriją siūloma padidinti ŠR pusėje, teritorijos dalis PR pusėje patektų į kadastriškai suformuotą žemės sklypą. Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį siūloma apibrėžti teritorijos Š, ŠR pusėse, kuris patektų į kadastriškai suformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras 2022-05-09 raštas Nr. (6.1.)2-286.

 

9. Griešių, Armališkių kaimų senųjų  kapinių (u. k. 22127), Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Griešių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto teritorijos ir apsaugos zonos ribas. Teritorijos ribas siūloma sumažinti. Dalis teritorijos PER pusėje patenka į preliminariais matavimais suformuotą privatų žemės sklypą. Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį siūloma apibrėžti teritorijos ŠR, PR ir PV pusėse, kuris PER pusėje ir jo dalis ŠR ir PV pusėse patektų į preliminariais matavimais suformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras 2022-05-16 raštas Nr. (6.1.)2-301.

 

10. Mačiulių šeimos antkapinio kryžiaus (u. k. 8924) Jonavos r. sav., Kulvos sen., Šmatų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto adresą, vertingąsias savybes ir apibrėžti kultūros paveldo objekto teritorijos ribas. Teritorija nepatenka ir nesiriboja su preliminariai ar kadastriškai matuotais sklypais.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras 2021-10-28 raštas Nr. (6.1.)2-616.

Paskutinį kartą redaguota2022 - 06 - 07

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas