Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 05 - 19

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-05-30 nuotolinis posėdis

2022 m. gegužės 30 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
 
Planuojama svarstyti
 
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso (u. k. 33477) ir kompleksinių dalių: Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso varpinės (u. k. 33513) bei Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvoros ir vartų (u. k. 33515), Klaipėdos rajono sav., Veiviržėnų sen., Veiviržėnų mstl., Laisvės g. 28, apskaitos duomenų tikslinimo.
Statusas: registrinis.
Akto parengimo pagrindas: 2022-02-03 raštu Nr. (13.25 E)2-508 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimais ir publikacijomis patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti kompleksinėmis dalimis: Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpį ir skulptūras I (u. k. 9405) bei Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpį ir skulptūras II (u. k. 14811).
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros I (u. k. 9405) kompleksinių dalių: Koplystulpio (u. k. 25060), „Lurdo Švč. M. Marija“ skulptūros (u. k. 25061), „Šv. Antanas“ skulptūros (u. k. 25062), „Šv. Barbora“ skulptūros (u. k. 25063), „Nežinomas šventasis“ skulptūros (u. k. 25064), Klaipėdos rajono sav., Veiviržėnų sen., Veiviržėnų mstl., Laisvės g. 28, panaikinimo
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: 2022-02-03 raštu Nr. (13.25 E)2-508 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių kompleksokoplytstulpio ir skulptūrosI (u. k. 9405) kompleksinėms dalims: Koplystulpiui (u. k. 25060), „Lurdo Švč. M. Marija“ skulptūrai (u. k. 25061), „Šv. Antanas“ skulptūrai (u. k. 25062), „Šv. Barbora“ skulptūrai (u. k. 25063), „Nežinomas šventasis“ skulptūrai (u. k. 25064), nes tapo Mato bažnyčios statinių kompleksokoplytstulpio ir skulptūrosI (u. k. 9405) vertingosiomis savybėmis.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros II (u. k. 14811) kompleksinių dalių: Koplystulpio (u. k. 25065), Skulptūros „Švč. M. Marija Maloningoji“ (u. k. 25066), „Šv. Barbora“ skulptūros (u. k. 25067), Skulptūros „Šv. Apolonija“ (u. k. 25068), Nukryžiuotojo skulptūrinės grupės (u. k. 25069), Klaipėdos rajono sav., Veiviržėnų sen., Veiviržėnų mstl., Laisvės g. 28, panaikinimo.
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: 2022-02-03 raštu Nr. (13.25 E)2-508 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių kompleksokoplytstulpio ir skulptūrosII (u. k. 14811) kompleksinėms dalims: Koplystulpiui (u. k. 25065), Skulptūrai „Švč. M. Marija Maloningoji“ (u. k. 25066), „Šv. Barbora“ skulptūrai (u. k. 25067), Skulptūrai „Šv. Apolonija“ (u. k. 25068), Nukryžiuotojo skulptūrinei grupei (u. k. 25069), nes tapo Mato bažnyčios statinių kompleksokoplytstulpio ir skulptūrosII (u. k. 14811) vertingosiomis savybėmis.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentų (u. k. 362), Pakruojo rajono sav., Pakruojo sen., Linksmučių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
Aktu siūloma: suteikti apsaugą ir nustatyti Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentų (362)kompleksinėmis dalimis:Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentųnamą (47213),Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentų pastatą (47214), Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentų klojimą (47215),  Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentųpirmą tvartą(47216),Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentų antrą tvartą (47217), remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine ir ikonografine medžiaga nustatyti vetingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
 Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kurmaičių kaimo kapinių Šv. evangelisto Mato apaštalo koplyčios (u. k 12226), Joniškio r. sav., Kepalių sen., Kurmaičių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Statusas: Registrinis.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine ir ikonografine medžiaga nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Akmens su dubeniu (u. k. 2016), Joniškio r. sav., Kepalių sen., Kurmaičių k., panaikinimo
Statusas: Registrinis.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Akmeniui su dubeniu (u. k. 2016), nes tapoKurmaičių kaimo kapinių Šv. evangelisto Mato apaštalo koplyčios (u. k 12226), Joniškio r. sav., Kepalių sen., Kurmaičių k.,vertingąja savybe.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Koplytėlės (u. k. 2169), Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Klėriškių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Statusas: Registrinis.
Akto parengimo pagrindas: 2021-07-23 raštu Nr. (9.52 E)2-1791 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija ir surinkta archyvine medžiaga nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti vietinį reikšmingumo lygmenį.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Bankininko Leopoldo Aleksanderio namo (u. k. 15803), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Liepų g. 10, apskaitos duomenų tikslinimo.
Statusas: Registrinis.
Akto parengimo pagrindas: 2020-01-28 raštu Nr. (9.52)2-262 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimais ir publikacijomis nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį,  apibrėžti teritorijos ribas.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
9. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Plafonui „Mūza“ (u. k. 20125),  Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Liepų g. 10., panaikinimo
Statusas: Registrinis.
Akto parengimo pagrindas: 2020-01-28 raštu Nr. (9.52)2-262 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Plafonui „Mūza“ (u. k. 20125), nes Bankininko Leopoldo Aleksanderio namo (u. k. 15803), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Liepų g. 10, vertingąja savybe.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 05 - 19

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas