Titulinis
Mokslinė archeologijos komisija
2022 - 05 - 10

Mokslinės archeologinės komisijos posėdžio protokolas

MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

 

2022 m. gegužės 3 d. Nr. 113–17

Vilnius

 

POSĖDŽIO PRADŽIA: 2022-05-03, 13:03.

POSĖDŽIO PABAIGA: 2022-05-03, 16:12.

POSĖDŽIO FORMA: nuotolinis posėdis per ZOOM platformą.

POSĖDŽIO PIRMININKĖ: Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) pirmininkė dr. Elena Pranckėnaitė dėl 1.1-1.6, 1.8-1.13, 2, 3.1-3.17, 3.19-3.26, 4 klausimų, dr. Laurynas Vytis Kurila dėl 1.7, 3.18 klausimų.

POSĖDŽIO SEKRETORĖ: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamento) Teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų organizavimo skyriaus vyr. specialistė Lijana Muradian.

 

POSĖDYJE DALYVAVO:

MAK nariai: dr. Gabrielė Gudaitienė, dr. Irena Kaminskaitė, doc. dr. Giedrė Keen, dr. Laurynas Vytis Kurila, dr. Elena Pranckėnaitė, dr. Miglė Urbonaitė-Ubė, doc. dr. Gintautas Zabiela (7 iš 9).

 

NUSIŠALINIMAI: dr. Elena Pranckėnaitė dėl 1.7, 3.18 klausimų.

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Archeologinių tyrimų ataskaitos;
  2. Archeologinių tyrimų pažyma;
  3. Archeologinių tyrimų projektai;
  4. Dėl bendros ataskaitos, už 7 išduotus leidimus atlikti archeologinius tyrimus Šventosios senovės gyvenvietės (1813) teritorijoje, rengimo.

 

NUTARTA: dėl 3.7, 3.8 klausimų balsuota, dėl kitų klausimų vienbalsiai.

 

1. Archeologinių tyrimų ataskaitos:

1.1. <...> Kretingos dvaro sodybos (318) teritorijos, Kretingos r. sav., Kretingos sen., Padvarių k., Salantų g. 6 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-48, 2022-03-29. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.2. <...> Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), pastato (37995) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Pievų tako g. 4 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-40, 2022-03-28. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.3. <...> Palangos senojo miesto istorinės dalies (12613), Palangos m. sav., Palanga, Gedimino g. 2 archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita. LA-416, 2021-10-15. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.4. <...> Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Antakalniu (kodas 16084) teritorijos, Antakalnio g. 26 2021 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 2021-03-12, LA-22. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.5. <...> Dzūkų senovės gyvenvietės teritorijos, Dzūkų k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., 2021 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. T. I – IV. 2021-04-25, LA-114. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.6. <...> Strumbagalvės senovės gyvenvietės teritorijos, Lazdijų r. sav. Būdviečio sen., Strumbagalvės k., 2021 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 2021-04-15, LA-89. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.7. <...> Ignalinos, Švenčionių ir Lazdijų rajonų vandens telkinių 2021 m. povandeninių archeologinių žvalgymų ataskaita. 2021-09-30, LA-402. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.8. <...> Taurapilio pilkapyno (12214) (Utenos r. sav., Tauragnų sen.) detaliųjų archeologinių tyrimų 2015 m. ataskaita. 2015-10-07, LA-352. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.9. <...> Telšių senojo miesto vietos (16426) ir Telšių senamiesčio (17113) teritorijų Telšių r. sav., Telšių m. Žvejų skg. 6 ir Naujoji g. 2 2021-2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 2021-12-16, LA-500, 2022-03-18, LA-33. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.10. <...> Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės u. k. 25504) teritorijų, Polocko g. 7A 2021 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. T. I-II. 2021-01-22, LA-8. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.11. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2021 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. T. I – X. 2021-01-04, LA-1. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.12. <...> Kauno senamiesčio (20171) teritorijos, Kauno m. sav., Kauno m., Birštono g. 9 ir Šv. Gertrūdos g. 7 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 2022-04-04, LA-57. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.13. <...> Griežės piliakalnio su gyvenviete (23953) ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio teritorijų, Mažeikių r. sav., Židikų sen., Griežės k., 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų ataskaita. 2021-10-29, LA-443. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

 

2. Archeologinių tyrimų pažyma:

<...> Ukmergės senamiesčio (u.k.17116) teritorijos Antakalnio g. 6, Ukmergės m., Ukmergės r. sav. 2022 m. atliktų detaliųjų archeologinių tyrimų pažyma.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

 

3. Archeologinių tyrimų projektai:

3.1. <...> Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai  bažnyčios statinių kompleksas (1429), miesto istorinės dalies (17091),  senojo miesto vietos (12310) teritorijų,  Kretingos r. sav., Kretingos m., Vilniaus g. 2 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projekto papildymas Nr. 1.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.2. <...> Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (u.k.27077) teritorijos, Gluosnių g. 1 ir 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.3. <...> Kuršėnų miesto sen., Šiaulių r. sav., Pavenčio g. 13 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.4. <...> Vilniaus Vingio kapinių komplekso (kodas 33766) teritorijos Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,  M. K. Čiurliono g. 88A 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.5. <...> Kražių miestelio istorinės dalies (kodas 17089), Senojo miesto vietos (kodas 13012) teritorijų, Kelmės r. sav., Kražių mstl.,  2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų  projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.6. <...> Šiluvos miestelio istorinės dalies (u.k. 12631) teritorijos, Jurgaičio a. 6 žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.7. <...>Berčiūnų pilkapyno, vad. Švedkapiais (u.k. 5409) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio teritorijos, Panevėžio r. sav., Berčiūnų k., Kurorto g. 26 žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.8. <...>Šeduvos senojo miesto vietos (u.k. 30340) teritorijos, Vytauto g. 9 žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti.

3.9. <...> Vilniaus senamiesčio (16076), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Pastato (43845) teritorijų, Bazilijonų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., detaliųjų archeologinių tyrimų projekto papildymas Nr. 2.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.10. <...> Klaipėdos senamiesčio (16075), senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), miesto bastioninių įtvirtinimų komplekso (10457) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. Galinio Pylimo g. 3 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.11. <...> Rusnės miestelio istorinės dalies (2933) teritorijos, Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnės mstl., Šilutės g. 5 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.12. <...> Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos senųjų kapinių (32627) komplekso apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Daukanto g. 40C 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.13. <...> Bareišiūnų senovės gyvenvietės (27118) teritorijos,  Švenčionių r. sav., Magūnų sen., Bareišiūnų k. 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų  projekto pakeitimas.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto pakeitimą aprobuoti.

3.14. <...> Kėdainių senojo miesto archeologinė vietovė (5148), Kėdainių senamiestis (16074), Josvainių g. 6, Kėdainių sav. 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.15. <...> Šiaulių senojo miesto vietos (27097), Varpo g., Šiaulių m. sav., 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.16. <...> Šiaulių dvaro sodybos (626), vad. Didždvariu, parko (26490),  Šiaulių m. sav., 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų bei archeologinių žvalgymų  projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.17. <...> Žemaičių Kalvarijos (17119) ir Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio (1558) teritorijų, Plungės r. sav., Žemaičių Kalvarijos mstl., Vienuolyno g. 2 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.18. <...> Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės dalies vad. Naujamiesčiu (22012) Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Danės upės krantinės  2022 m. archeologinių žvalgymų  projektas.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.19. <...> Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653), Vilniaus  senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (kodas 25504) teritorijų,  2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų Algirdo g. 48C projekto  papildymas Nr. 1.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.20. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504),  Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų  projekto papildymas Nr. 18 Šv. Mikalojaus g. 13-Ašmenos g. 4.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.21. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Antakalniu (16084) ir Naujamiesčiu (33653) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., 2022 metų archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 4 (Žygimantų g. 3).

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.22. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), pastato (46514) teritorijų Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Tilto g. 11, archeologinių žvalgomųjų tyrimų  2022 m. projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.23. <...> Kauno senamiesčio (20171) teritorijos, Kauno m. sav., Kauno m., 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymo Nr. 1 Pakeitimas (Steigiamojo Seimo aikštė).

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto pakeitimą aprobuoti.

3.24. <...> Vilniaus senamiesčio (u.k.16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u.k.25504) teritorijų, Trakų g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.25. <...> Šventosios senovės gyvenvietės (u.k.1813) teritorijos, Latgalos g., Palangos m., Palangos m. sav. 2022 m. Detaliųjų ir žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.26. <...> Virbalio senojo miesto vietos (20557),  Virbalio miesto istorinės dalies (17125),  Vilkaviškio r. sav., Virbalio m., Gedimino g. 31  2022 m.  žvalgomųjų archeologinių tyrimų  projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

 

4. Dėl bendros ataskaitos, už 7 išduotus leidimus atlikti archeologinius tyrimus Šventosios senovės gyvenvietės (1813) teritorijoje, rengimo.

<...>

NUTARTA: pritarti bendros ataskaitos rengimui.

 

<...>

 

Pirmininkė                                                       dr. Elena Pranckėnaitė

 

 

Pirmininkės pavaduotojas                                           dr. Laurynas Vytis Kurila

 

 

Sekretorė                                                         Lijana Muradian

Paskutinį kartą redaguota2022 - 05 - 10

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas