Titulinis
Mokslinė archeologijos komisija
2022 - 04 - 16

Mokslinės archeologinės komisijos posėdžio protokolas

MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

 

2022 m. balandžio 12 d. Nr. 113–15

Vilnius

 

POSĖDŽIO PRADŽIA: 2022-04-12, 13:02.

POSĖDŽIO PABAIGA: 2022-04-12, 17:26.

POSĖDŽIO FORMA: nuotolinis posėdis per ZOOM platformą.

POSĖDŽIO PIRMININKAS: Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) pirmininkės pavaduotojas dr. Laurynas Vytis Kurila.

POSĖDŽIO SEKRETORĖ: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamento) Teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų organizavimo skyriaus vyr. specialistė Lijana Muradian.

 

POSĖDYJE DALYVAVO:

MAK nariai: dr. Gabrielė Gudaitienė, dr. Irena Kaminskaitė, doc. dr. Giedrė Keen, dr. Laurynas Vytis Kurila, prof. dr. Albinas Kuncevičius, dr. Andra Strimaitienė, dr. Miglė Urbonaitė-Ubė, doc. dr. Gintautas Zabiela (8 iš 9).

 

Ne MAK nariai: <...>

 

 

NUSIŠALINIMAI: dr. M. Urbonaitė-Ubė dėl 3.7 klausimo; doc. dr. G. Zabiela dėl 4.24 klausimo.

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl archeologinių žvalgymų metodikos Šlepiškių pilkapyne (u.k. 30360);
  2. Archeologinių tyrimų ataskaitos;
  3. Archeologinių tyrimų pažymos;
  4. Archeologinių tyrimų projektai.

 

NUTARTA: dėl 4.4, 4.17, 4.20 klausimų balsuota, dėl kitų klausimų vienbalsiai.

 

1. Dėl archeologinių žvalgymų metodikos Šlepiškių pilkapyne (u.k. 30360)

            <...>

NUTARTA: rekomenduojama vykdyti vizualinius archeologinius žvalgymus pilkapyno būklės atkūrimo metu.

 

2. Archeologinių tyrimų ataskaitos:

2.1. <...> Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijos, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Daukanto g. 34 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-6, 2022-01-27. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

2.2. <...> Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerio objektų komplekso (17035), H. Zudermano g., Macikų k., Šilutės r. sav. palaikų ekshumavimo, detaliųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita. 2021-08-12, Nr. LA-347. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

2.3. <...> Šiluvos miestelio istorinės dalies (12631) ir Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos komplekso (1583) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio teritorijų, Raseinių r. sav., Šiluvos mstl., M. Jurgaičio a. 17A 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-44, 2022-03-29. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

2.4. <...> Linginės kaimavietės Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Lakštingalų k. 2021 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-441, 2021-10-29. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

2.5. <...> Telšių senojo miesto vietos (16426) ir Telšių senamiesčio (17113) teritorijų, Respublikos ir Kęstučio g., Telšių m. 2021 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-28, 2021-03-18. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

2.6. <...> Kėdainių senojo miesto archeologinės vietovės (5148) ir Kėdainių senamiesčio (16074) teritorijų, Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Smilgos g. 8A 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų ataskaita. LA-379, 2021-09-10. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

 

3. Archeologinių tyrimų pažymos:

3.1. <...> Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto vietos su  priemiesčiais (27077), Klaipėdos m., Tomo g. 2a, 2b ir 6 detaliųjų archeologinių tyrimų 2020 – 2021 m. pažyma.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

3.2. <...> Archeologinių tyrimų pažyma 2022 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai Prienų dvarvietės, vad. Butlerio pilimi (5504), teritorijoje,  Prienų r. sav., Prienų m., Žemaitės g. 7A.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

3.3. <...> Archeologinių tyrimų pažyma 2022 m. detalieji archeologiniai tyrimai Kauno senamiesčio (20171) ir Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22149) teritorijose, I. Kanto g. 13A, Kauno m.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

3.4. <...> Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Švitrigailos g. 23, 2022 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

3.5. <...> Vydūno g. 1 ir 7, Jurbarko m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų pažyma.

Visoje teritorijoje užtenka tik archeologinių žvalgymų.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

3.6. <...> Archeologinių tyrimų pažyma 2022 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai Kauno senamiesčio (20171) teritorijoje, Birštono g. 9 ir Šv. Gertrūdos g. 7, Kauno m.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

3.7. <...> Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės dalies vad. Naujamiesčiu (22012), sklypo Naujoji Uosto g. 4A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

 

4. Archeologinių tyrimų projektai:

4.1. <...> Algirdo g. 77, Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorijoje, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2022 metais projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

4.2. <...> Archeologinių žvalgymų „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Šveicarija - Žeimiai, Jonavos r. sav. geležinkelio aptarnaujamųjų kelių vietose projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

4.3. <...>Klaipėdos senamiesčio (16075), senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. 2022 m. archeologinių žvalgymų Projekto papildymas Nr. 9 (H. Manto g. 2).

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

4.4. <...>Klaipėdos senamiesčio (16075), senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. 2022 m. archeologinių žvalgymų Projekto papildymas Nr. 8 (Puodžių g. 22A).

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

4.5. <...> Šventosios senovės gyvenvietės (u.k.1813) teritorijos, Palangos m., Palangos m. sav. numatomų valyti melioracijos kanalų 2022 m. archeologinių žvalgymų projektas.

<...>

NUTARTA: 1. Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas; 2. Prieš išduodant leidimą atlikti archeologinius tyrimus, techninio darbo projektas turi būti suderintas Departamento Klaipėdos teritoriniame skyriuje.

4.6. <...> Kulautuvos senovės gyvenvietės (u.k.16495) teritorijos Virbaliūnų k., Batniavos sen., Kauno r. sav. 2022 metų detaliųjų archeologinių tyrimų projektas.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

4.7. <...>Slengių kapinyno (u.k.13072) teritorijos, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 2022 m. archeologinių žvalgymų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

4.8. <...> Palangos miesto istorinės dalies (12613) ir Palangos senojo miesto vietos (17139) teritorijos, Palangos m. sav., Palangos m., Vytauto g. 82 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

4.9. <...> Sedos Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplekso (984), Sedos miesto istorinės dalies (17105) teritorijų, Varduvos g. 1 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

4.10. <...> Kretingos senojo miesto vietos (12310), Kretingos miesto istorinės dalies (17091), J. K. Chodkevičiaus g., Trumpoji g., Vytauto g., V. Nagevičiaus g., Kretingos raj. sav. 2022 m. archeologinių žvalgymų projektas.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

4.11. <...>Vilkijos (u. k. 17123) ir Vilkijos senojo miesto vietos (u. k. 23759) teritorijų, Vydūno al., 33, 33A, 33B, Vilkijos m., Kauno r. sav., 2022 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

4.12. <...> Kauno senamiesčio (20171) ir Dominikonų vienuolyno ansamblio (1158) teritorijų, Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 31 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

4.13. <...>Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872), Panevėžio m. sav., Kranto g. 23-24A, archeologinių žvalgymų 2022 m. projektas.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

4.14. <...>Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Mokyklos g. 89, 91, 93 ir Elijos g. 8, 8B, 8C, Palangos m., 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projekto papildymas Nr. 1. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

4.15. <...>Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Mokyklos g. 89, 91, 93 ir Elijos g. 8, 8B, 8C, Palangos m., 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projekto papildymas Nr. 2.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

4.16. <...>Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 16 Slucko g. 4.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti.

4.17. <...>Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 14 Polocko g. 10 (elektros tinklų avarijos likvidavimo darbai).

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

4.18. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų  projekto papildymas Nr. 15 M. K. Paco g. 3.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

4.19. <...> Vilniaus senamiesčio (kodas 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (kodas 25504) ir Pastato (kodas 30645) teritorijų, Vilniaus m sav., Vilniaus m., K. Vanagėlio g. 11 ir 18 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

4.20. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Antakalniu (16084) ir Naujamiesčiu (33653) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., 2022 metų archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 1 (Mindaugo g. 15A).

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

4.21. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), pastato (46514) teritorijų Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Tilto g. 11, archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2022 m. projektas.

<...>

NUTARTA: 1. Svarstymą atidėti; 2. Kviesti Departamento Vilniaus teritorinio skyriaus atstovą ir tyrėją į artimiausią posėdį.

4.22. <...> Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių (32627) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Klaipėdos skulptūrų parko 2022 m. detaliuosius, žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir archeologinius žvalgymus. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

4.23. <...> Daugų miestelio istorinės dalies ((kodas 17077) Alytaus r. Daugų mstl. Vilniaus g. 2) žvalgomieji archeologiniai tyrimai. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

4.24. <...> Saločių mūšio 1703 m. (Pasvalio r. sav.) vietos archeologinių žvalgymų 2022 metais projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

4.25. <...> Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios parapijinių pastatų komplekso II (kodas 45070) ir Joniškio senojo miesto dalies (kodas 30329), Upytės g. 1, archeologinių žvalgomųjų tyrimų ir žvalgymų  2022 metais  projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

4.26. <...> Vilniaus senamiesčio (16073) ir Vilniaus evangelikų reformatų Sinodo pastato ir kitų objektų komplekso (33214) teritorijos Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 7 detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 1. Leidimas LA-458.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

 

 

<...>

 

Pirmininkas                                                     dr. Laurynas Vytis Kurila

 

 

 

Sekretorė                                                         Lijana Muradian

Paskutinį kartą redaguota2022 - 04 - 20

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas