Titulinis
Mokslinė archeologijos komisija
2022 - 04 - 11

Mokslinės archeologinės komisijos posėdžio protokolas

MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2022 m. kovo 29 d. Nr. 113–13

Vilnius

POSĖDŽIO PRADŽIA: 2022-03-29, 13:02.

POSĖDŽIO PABAIGA: 2022-03-29, 16:48.

POSĖDŽIO FORMA: nuotolinis posėdis per ZOOM platformą.

POSĖDŽIO PIRMININKĖ: Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) pirmininkė dr. Elena Pranckėnaitė.

POSĖDŽIO SEKRETORĖ: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamento) Teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų organizavimo skyriaus vyr. specialistė Lijana Muradian.

 

POSĖDYJE DALYVAVO:

MAK nariai: dr. Gabrielė Gudaitienė, dr. Irena Kaminskaitė, doc. dr. Giedrė Keen, dr. Laurynas Vytis Kurila, prof. dr. Albinas Kuncevičius, dr. Elena Pranckėnaitė, dr. Miglė Urbonaitė-Ubė, doc. dr. Gintautas Zabiela (8 iš 9).

 

Ne MAK nariai: <...>

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Archeologinių tyrimų ataskaitos;
  2. Archeologinių tyrimų pažyma;
  3. Archeologinių tyrimų projektai;
  4. Dėl leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo.

 

NUSIŠALINIMAI: dr. M. Urbonaitė-Ubė dėl 3.20-3.21 klausimų.

 

NUTARTA: dėl 3.7, 3.12, 3.14 klausimo balsuota, dėl kitų klausimų vienbalsiai.

 

1. Archeologinių tyrimų ataskaitos:

1.1. <...> Kauno senamiesčio (20171) teritorijos, Kauno m. sav., Kauno m. Muitinės g. 2. Pastatų kompleksas (uk 1114) 2020 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 2020-06-11, LA-144. <...>

NUTARTA: Svarstymą atidėti.

1.2. <...> Alytaus senojo miesto vietoje (33722), Kreivoji g. 12A, Alytaus m., Alytaus m. sav., vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2022 m. ataskaita. LA-12, 2022-02-10. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.3. <...> Palangos senojo miesto vietos (17139) ir Palangos miesto istorinės dalies (12613) teritorijų, Palangos m. sav., Palanga, Vydūno al. 4, archeologinių žvalgymų 2022 m. ataskaita. LA-13, 2022-02-10. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.4. <...> Bijutiškio Šv. Onos bažnyčios šventoriaus teritorijos, Molėtų r. sav., Dubingių sen., Bijutiškio k., Liepų g. Šv. Jono Steblin – Kamenskij giminės palaikų ekshumavimo (palaidojimo vietos detaliųjų archeologinių tyrimų) ir paieškos 2021 m. ataskaita.LA-380, 2021-09-16. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.5. <...> Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerio objektų komplekso (17035), H. Zudermano g., Macikų k., Šilutės r. sav. palaikų ekshumavimo, detaliųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita. 2021-08-12, Nr. LA-347. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.6. <...> Alytaus senojo miesto vietoje (33722), Alytaus m., Kalnų g. 18B, 2021 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 2021-10-20, LA-418. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.7. <...> Pikeliškių dvaro sodybos (u. k. 913) parko teritorijos, Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita. LA-378, 2021-09-10. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.8. <...> Kauno senamiesčio (20171) teritorijoje, Kauno m. sav., Kauno m., Palangos g. 7 2021 m. žvalgomųjų archeologinių ir detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-379, LA-485. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.9. <...> Daugų miestelio istorinės dalies (u. k. 17077), Alytaus r. sav., Daugų sen., Daugų m., Savanorių g. 18, žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita, 2021-03-25, LA-31. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.10. <...> Kėdainių senojo miesto archeologinės vietovės (u. k. 5148), sinagogų komplekso (u. k. 1387) vietos, Paeismilgio g. 12A, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita, 2021-07-15, LA-270. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.11. <...> Merkinės piliakalnio su papiliu (u. k. 22957) teritorijos, Varėnos r. sav., Merkinės sen., Merkinės mstl., Gardino g. 23, žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita, 2021-05-28, LA-200. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.12. <...> Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872), Panevėžio m. sav., Kranto g., žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita, 2021-04-15, LA-80. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.13. <...> Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872), Panevėžio m. sav., Respublikos g. 40, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita, 2021-04-29, LA-119. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.14. <...> Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872), Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Senamiesčio g. 38, žvalgomųjų ir detaliųjų archeologinių tyrimų bei archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita, 2021-07-02, LA-254, 2021-08-02, LA-299. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.15. <...> Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872), Panevėžio m. sav., Vasario 16-osios g., detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita, 2021-08-02, LA-300. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.16. <...> Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 37182), Panevėžio m. Sav., Vasario 16-osios g. 22, archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita, 2021-08-27, LA-352. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.17. <...> Panevėžio senųjų kapinių (u. k. 21138), Panevėžio m. sav., Venslaviškio g. 6, detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita. 2021-05-20, LA-179. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.18. <...> Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) teritorijos Šv. Stepono g. 33, 35A archeologinių žvalgymų ir detaliųjų tyrimų 2020-2021 m. ataskaita. 2020-10-10, LA-393. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.19. <...> Jurbarko senojo miesto vietos (2814) Jurbarko miesto sav., Jurbarko sen., Jurbarko m., Vytauto Didžiojo g. 3A 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita,2021-12-02, LA-488. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

 

2. Archeologinių tyrimų pažymos:

2.1. <...> Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Klaipėdos m., Tomo g. 2a, 2b ir 6 detaliųjų archeologinių tyrimų 2020 – 2021 m. pažyma.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, grąžinti tyrėjui pataisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

 

3. Archeologinių tyrimų projektai:

3.1. <...> Alytaus senojo miesto vietos (33722) teritorijoje, sklypuose Jiezno g. 3, A. Juozapavičiaus g. 20, 34A, Kreivoji g. 20 ir Merkinės g. 10, Alytaus m., Alytaus m. sav., detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2022 m. projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.2. <...> Kauno senamiesčio (20171) teritorijos, Kauno m. sav., Kauno m., L. Zamenhofo g., Karaliaus Mindaugo pr. 9–11, 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto pakeitimas.

<...>

NUTARTA: susipažino su dokumentu.

3.3. <...> Klaipėdos senamiesčio (16075), senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. 2022 m. archeologinių žvalgymų Projekto papildymas Nr. 6 (Tomo g. 26, 28).

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.4. <...> Kulautuvos senovės gyvenvietės (u.k.16495) teritorijos Virbaliūnų k., Batniavos sen., Kauno r. sav. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.5. <...> Panevėžio miesto istorinės dalies (u.k. 31872), Panevėžio senųjų kapinių (u.k. 21138) teritorijų, Venslaviškio g. 6 detaliųjų ir žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.6. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų (39) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 27A (Subačiaus g. – Bokšto g. – Šv. Kazimiero g. – Č. Milošo takas – O. Šimaitės g.) archeologinių žvalgymų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.7. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 1 T. Vrublevskio ir Arsenalo g.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.8. <...> Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Antakalniu (16084), Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (762) teritorijų, Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso rūmų (25771) ir jų aplinkos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., L. Sapiegos g. 13, detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2022 m. projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.9. <...> Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų Sodų g. 23 2022 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.10. <...> Vilniaus senamiesčio (16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šopeno g. 6A 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.11. <...> Telšių senojo miesto vietos (16426) ir Telšių senamiesčio (17113) teritorijų, Telšių r. sav., Telšių m., Naujoji g. 2 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projekto pakeitimas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto pakeitimą aprobuoti.

3.12. <...> Telšių senojo miesto vietos (16426) teritorijos, Telšių r. sav., Telšių m., Taikos skg. 6 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.13. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 8 Pylimo g. 40.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.14. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 9 Šv. Stepono g. 44.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti.

3.15. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymo pakeitimas Nr. 5 Mindaugo g. 9.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto pakeitimą aprobuoti.

3.16. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (kodas 25504) ir Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) teritorijų, Vilniaus m sav., Vilniaus m., Aguonų g. 22 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.17. <...> Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Švitrigailos g. 23 žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.18. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), pastato (46514) teritorijų Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Tilto g. 11, archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2022 m. projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.19. <...> Kauno senamiesčio (20171) teritorijos, Kauno m. sav., Kauno m., Birštono g. 9 ir Šv. Gertrūdos g. 7 2022 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.20. <...> Kukuliškių piliakalnio su gyvenviete (44153) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kukuliškių k., 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.21. <...> Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m. sav., 2022 m archeologinių žvalgymų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti.

 

4.  Dėl leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo.

<...>

Nutarta rekomenduoti Departamentui kreiptis į Kultūros ministeriją dėl laikotarpio, per kurį turi būti išduodami leidimai atlikti archeologinius tyrimus ir pritarta archeologinių tyrimų projektų pakeitimams ir (ar) papildymų projektams, trumpinimo.

 

<...>

Pirmininkė                                                       dr. Elena Pranckėnaitė

 

Sekretorė                                                         Lijana Muradian

Paskutinį kartą redaguota2022 - 04 - 20

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas