Titulinis
Mokslinė archeologijos komisija
2022 - 04 - 11

Mokslinės archeologinės komisijos posėdžio protokolas

MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2022 m. kovo 15 d. Nr. 113–11

Vilnius

POSĖDŽIO PRADŽIA: 2022-03-15, 13:03.

POSĖDŽIO PABAIGA: 2022-03-15, 15:56.

POSĖDŽIO FORMA: nuotolinis posėdis per ZOOM platformą.

POSĖDŽIO PIRMININKĖ: Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) pirmininkė dr. Elena Pranckėnaitė dėl 1.1-1.16, 1.18-1.32, 2, 3 klausimų, dr. Laurynas Vytis Kurila dėl 1.17 klausimo.

POSĖDŽIO SEKRETORĖ: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamento) Teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų organizavimo skyriaus vyr. specialistė Lijana Muradian.

 

POSĖDYJE DALYVAVO:

MAK nariai: dr. Gabrielė Gudaitienė, dr. Irena Kaminskaitė, doc. dr. Giedrė Keen, dr. Laurynas Vytis Kurila, prof. dr. Albinas Kuncevičius, dr. Elena Pranckėnaitė, dr. Andra Strimaitienė, dr. Miglė Urbonaitė-Ubė, doc. dr. Gintautas Zabiela (9 iš 9).

 

Ne MAK nariai: <...>

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Archeologinių tyrimų ataskaitos;
  2. Archeologinių tyrimų pažyma;
  3. Archeologinių tyrimų projektai.

 

NUSIŠALINIMAI: dr. G. Gudaitienė dėl 1.9 klausimo, dr. E. Pranckėnaitė dėl 1.17 klausimo, doc. dr. G. Zabiela dėl 1.17 klausimo.

 

NUTARTA: dėl visų klausimų vienbalsiai.

 

1. Archeologinių tyrimų ataskaitos:

1.1. <...> Lazdijų m., Vytauto g. 18 detaliųjų ir žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita. LA-220, 2021-06-09. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.2. <...> Kulautuvos kapinyno (u.k. 30288) teritorijos, sklypų Baltaragio g. 6 ir Perkūno g. 6, Virbaliūnų km., Kauno r. sav., 2020 metų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-180, 2020-06-30, LA-345, 2020-09-30. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

 

1.3. <...> Mitkiškių senovės gyvenvietės (u.k. 2566) teritorijos ir vizualinės apsaugos zonos Kazokiškių sen., Elektrėnų r. sav. 2020 metų detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų ataskaita. LA-65, 2020-03-31. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.4. <...> Biržų senojo miesto vietos (u.k. 3219), istorinės miesto dalies (u.k. 17073)  teritorijų, Birutės, J. Radvilos g. ir Biržų pilies prieigų detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita. LA-44, 2021-03-31. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.5. <...> Biržų senojo miesto vietos (u.k. 3219), istorinės miesto dalies (u.k. 17073) teritorijos, J. Bielinio ir Reformatų g., detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita. LA-235, 2021-06-17. <...>

NUTARTA: svarstymą atidėti.

1.6. <...> Biržų senojo miesto vietos (u.k. 3219), istorinės miesto dalies (u.k. 17073)  teritorijų, J. Janonio a. detaliųjų, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir  archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita. LA-64, 2021-04-08. <...>

NUTARTA: svarstymą atidėti.

1.7. <...> Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios statinių komplekso (u.k. 15997) teritorijos, Zarasų rajono sav., Salako sen., Salako mstl., Bažnyčios g. 28 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita. LA-155, 2021-05-13. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.8. <...> Alytaus senojo miesto vietoje (33722), Alytaus m., Kalnų g. 18B, 2021 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-418, 2021-10-20. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.9. <...> Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (141), detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita. LA-423, 2021-10-22. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.10. <...> Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (664), Vilniaus senojo miesto ir  priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Arsenalo g. 5, detaliųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita. 2021-10-22, LA-422. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.11. <...> Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso (30383), Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Saulės g., archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita. LA-406, 2021-10-06. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.12. <...> Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorijos, Vinco Kudirkos g. 14, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita. LA-444, 2021-11-04. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.13. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Pastatų komplekso (44287), M. Daukšos g. 3A, žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita. LA-389, 2021-09-20. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.14. <...> Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Sereikiškių parko (36119), Vilniaus vandenvietės pastatų komplekso (28005) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 12, žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita. LA-429, 2021-10-22. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.15. <...> Pikeliškių dvaro sodybos (u. k. 913) parko teritorijos, Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita. LA-378, 2021-09-10. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.16. <...> Kauno senamiesčio teritorijos (u.k.20171), Kauno m. sav., Vilniaus g. 38 2021 metų archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. LA-12, 2021-02-25. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.17. <...> Skiturių neįtvirtintos senovės gyvenvietės II, Alytaus r., Simno sen. dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) vietoje 2021 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-138, 2021-05-06. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.18. <...> Utenos senojo miesto vietos (27626) teritorijoje, Žydų g. 3, Utenos m., Utenos r. sav. 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 2021-12-20, LA-502. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.19. <...> Vilniaus senamiesčio (16073) Žygimantų g. 4, 2016 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. LA-495, 2016-11-23. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.20. <...> Žagarių kaimo antrųjų senųjų kapinių vad. Kapinynu (12294) Alytaus raj. sav., Punios sen., Žagarių k. 2016 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų ataskaita. 2016-10-24, LA-438. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.21. <...> Trakų senojo miesto vietos (u. k. 27125) ir Trakų senamiesčio (u. k. 17114) Karaimų g. 57A, Trakai, žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita. LA-47, 2021-04-01. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.22. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) ir Namų komplekso (45955) teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros vartų g. 18, 2021 metų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-226, 2021-06-11. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.23. <...> Vilniaus Kalvarijų komplekso (4097), Vilniaus Kalvarijų komplekso Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios, vad. Kalvarijų (1038) ir Vilniaus Kalvarijų komplekso dominikonų vienuolyno namo (26687) teritorijų, Vilniaus m. Kalvarijų g. 327, 329 archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita. LA-280, 2021-07-15. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.24. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) ir Vilniaus evangelikų senųjų kapinių komplekso (12559) teritorijos, Vilniaus m., teritorijos tarp V. Mykolaičio-Putino ir K. Kalinausko g., žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita. LA-164, 2021-05-13. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.25. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Antakalniu (16084) ir Naujamiesčiu (33653) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., 2021 metų archeologinių žvalgymų ataskaita. LA-73, 2021-04-09. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.26. <...> Trakų senojo miesto vietos (27125), Trakų senamiesčio (17114) ir Administracinio pastato (37463) teritorijos, Trakų r. sav., Trakų m., Karaimų g. 10, 2021 metų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-475, 2021-11-22. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.27. <...> Trakų senojo miesto vietos (27125) ir Trakų senamiesčio (17114) teritorijos, Trakų r. sav., Trakų m., Karaimų g. 54A, 2021 metų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-450, 2021-11-11. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.28. <...> Telšių senojo miesto vietos (16426) ir Telšių senamiesčio (17113) teritorijų, Telšių r. sav., Telšių m., Žvejų g. 1, 3, 5, 7, 15 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų ataskaita. LA-160, 2021-05-13. <...>

1.29. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (141) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., B. Radvilaitės g. 5A, 6A 2020 metų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-70, 2020-04-01. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.30. <...> Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), teritorijos Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinkelio g. 17 archeologinių žvalgymų 2020 m. ataskaita. LA-31, 2020-03-12. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.31. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Bazilijonų g. 6, Tauro g. 8 ir A. Vienuolio g. 6 2020 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų ataskaita. LA-19, 2020-03-04. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.32. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šv. Stepono g. 45 2020 metų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-430, 2020-11-05. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

 

2. Archeologinių tyrimų pažymos:

2.1. <...> Palangos senojo miesto vietos (17139), Vytauto g. 110, Palangos m. sav. 2022 m. archeologinių žvalgymų pažyma.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

 

3. Archeologinių tyrimų projektai:

3.1. <...> Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012),  pastato (37995) teritorijų,  Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Pievų tako g. 4 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.2. <...>Klaipėdos senamiesčio (16075), senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. 2022 m. archeologinių žvalgymų Projekto papildymas Nr. 5 (Priešpilio gatvė).

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.3. <...> Džiuginėnų piliakalnio su gyvenviete (24527) teritorijos,  Telšių r. sav., Džiuginėnų k., J. Perkovskio g. 1, Plungės g. 2022 m. detaliųjų ir žvalgomųjų archeologinių tyrimų,  archeologinių žvalgymų  projektas. <...>

NUTARTA: Svarstymą atidėti.

3.4. <...>Vilniaus senamiesčio (16076), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Pastato (43845) teritorijų, Bazilijonų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., detaliųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.5. <...>Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinės vietovės (25504), Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso (1073) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 1, 2 detaliųjų archeologinių tyrimų projekto papildymas Nr. 1.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.6. <...> Ukmergės senojo miesto vietos (kodas 2990), Ukmergės senamiesčio (kodas 17116), Namo (kodas 10575) ir Pastato (kodas 2298) teritorijų, Ukmergės r. sav., Ukmergės m.,  Kęstučio a. 14 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų  projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.7. <...> Kauno senamiesčio (20171) ir  Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22149) teritorijos, Kauno m. sav., Kauno m., I. Kanto g. 13A  2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.8. <...> Kauno senamiesčio (20171) teritorijos, Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 38 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų  projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.9. <...> Telšių senojo miesto vietos (16426) ir Telšių senamiesčio (17133) teritorijų, Kęstučio, Birutės g., Turgaus a., Telšių m. 2022 m. archeologinių žvalgymų projektas. Tyrimų grupė: Jurgis Sadauskas, Simonas Sprindys, Pavel Vutkin.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.10. <...> Telšių senojo miesto vietos (16426) ir Telšių senamiesčio (17113) teritorijų, Telšių r. sav., Telšių m., Naujoji g. 2 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.11. <...>Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504),  Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų  projekto papildymas Nr. 4 A. Smetonos g. 6 (nuotekų tinklo avarijos likvidavimo darbai).

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.12. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), pastato (46514) teritorijų Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Tilto g. 11, archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2022 m. projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.13. <...> Kauno senamiesčio (20171), miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22149), miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (22148), miesto istorinės dalies, vad. Kauno Žaliakalnio 1-oji (31280) teritorijų, Kauno m. sav., Kauno m., 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto Papildymas Nr. 1 (Steigiamojo Seimo aikštė).

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.14. <...> Pilaitės piliavietės (u.k. 5645)  ir  Pilaitės dvaro sodybos (u.k. 914)  Piliakalnio g., Vilniaus m. sav. Vilniaus m. detalieji archeologiniai tyrimai, žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir žvalgymai. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.15. <...> Kernavės archeologinės vietovės (37320), Širvintų r. sav., archeologinių žvalgymų 2022 m. projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

 

<...>

 

Pirmininkė                                                       dr. Elena Pranckėnaitė

 

 

Pirmininkės pavaduotojas                                           dr. Laurynas Vytis Kurila

 

 

Sekretorė                                                         Lijana Muradian

Paskutinį kartą redaguota2022 - 04 - 20

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas