Titulinis
Mokslinė archeologijos komisija
2022 - 04 - 11

Mokslinės archeologinės komisijos posėdžio protokolas

MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS
2022 m. kovo 22 d. Nr. 113–12
Vilnius
POSĖDŽIO PRADŽIA: 2022-03-22, 13:03.
POSĖDŽIO PABAIGA: 2022-03-22, 17:35.
POSĖDŽIO FORMA: nuotolinis posėdis per ZOOM platformą.
POSĖDŽIO PIRMININKĖ: Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) pirmininkė dr. Elena Pranckėnaitė dėl 1.1-1.11, 1.13-1.22, 2, 3 klausimų, dr. Laurynas Vytis Kurila dėl 1.12 klausimo.
POSĖDŽIO SEKRETORĖ: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamento) Teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų organizavimo skyriaus vyr. specialistė Lijana Muradian.

POSĖDYJE DALYVAVO:
MAK nariai: dr. Gabrielė Gudaitienė, dr. Irena Kaminskaitė, doc. dr. Giedrė Keen, dr. Laurynas Vytis Kurila, prof. dr. Albinas Kuncevičius, dr. Elena Pranckėnaitė, dr. Andra Strimaitienė, dr. Miglė Urbonaitė-Ubė, doc. dr. Gintautas Zabiela (9 iš 9).

Ne MAK nariai: <...>

DARBOTVARKĖ:
1. Archeologinių tyrimų ataskaitos;
2. Archeologinių tyrimų pažyma;
3. Archeologinių tyrimų projektai.

NUSIŠALINIMAI: dr. E. Pranckėnaitė dėl 1.12 klausimo, dr. I. Kaminskaitė dėl 3.1 klausimo.

NUTARTA: dėl 3.11 klausimo balsuota, dėl kitų klausimų vienbalsiai.

1. Archeologinių tyrimų ataskaitos:
1.1. <...> Palangos senojo miesto vietos (17139) ir Palangos miesto istorinės dalies (12613) teritorijų, Palangos m. sav., Palanga, Vytauto g. 48 archeologinių žvalgymų 2022 m. ataskaita. LA-14, 2022-02-10. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.
1.2. <...> Biržų senojo miesto vietos (u.k. 3219), istorinės miesto dalies (u.k. 17073) teritorijos, J. Bielinio ir Reformatų g., detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita. LA-235, 2021-06-17. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.
1.3. <...> Biržų senojo miesto vietos (u.k. 3219), istorinės miesto dalies (u.k. 17073) teritorijų, J. Janonio a. detaliųjų, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita. LA-64, 2021-04-08. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.
1.4. <...> Simno miesto istorinės dalies (17107) ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (852) teritorijų, Alytaus r. sav., Simno m., Kreivoji g. 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 2021-05-31, LA-205. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.
1.5. <...> Šventosios senovės gyvenvietės (u.k. 1813) teritorijos adresu Monciškės g. 9,13, Miglos g. 10 ir Marių g. 3, Palangos m., archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2021 metais ataskaita. LA-291, 2021-08-02. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.
1.6. <...> Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), Vilniaus m. sav., Kauno g. 17A, 17B, 19, 19A, žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita. LA-210, 2021-06-03. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.
1.7. <...> Žeimių dvaro sodybos (129) teritorijos, Jonavos r. sav., Žeimių sen., Žeimių mstl., Draugystės g., žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita. 2021-11-25, LA-480. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.
1.8. <...> Leipalingio NKVD-MVD būstinės pastato ir Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų komplekso (43184) ir Leipalingio mstl. Druskininkų sav. detaliųjų archeologijos tyrimų 2021 m. ataskaita. LA-308, 2021-08-03. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.
1.9. <...> Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Alytaus senojo miesto vietoje (u. k. 33722), Kreivoji g. Alytaus m., Alytaus m. sav., 2021 m. ataskaita. LA-381, 2021-09-16. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.
1.10. <...> Kražių senojo miesto vietos (u. k. 13012), Kražių miestelio istorinė dalies (u. k. 17089) teritorijų, S. Dariaus ir S. Girėno g., Vytauto g., Žemosios g., M. K. Sarbievijaus g., M. Valančiaus g., Aukštosios g. ir Pievų g., Kražių mstl., Kelmės r. sav., žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ataskaita. T. I-II. 2021-07-15, LA-279. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.
1.11. <...> Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų Sodų g. 23 2021 metų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 2021-11-18, LA-466. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.
1.12. <...> Žeimenos upės ir jos krantų ties Garnio kaimu (Švenčionių r.) 2021 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ir archeologinių žvalgymų ataskaita. 2021-08-11, LA-346. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.
1.13. <...> Sereikiškių parko (36119), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (25504), Vilniaus m. 2012 m. archeologinių tyrimų ataskaita. T. I-IX. 2012-04-11, LA-23. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.
1.14. <...> Telšių senojo miesto vietos (16426) ir Telšių senamiesčio (17113) teritorijų, Telšių r. sav., Telšių m., Žvejų g. 1, 3, 5, 7, 15 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų ataskaita. LA-160, 2021-05-13. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.
1.15. <...> Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios parapijinių pastatų komplekso II (45070), miesto istorinės dalies (17084) ir senojo miesto vietos (30329), Upytės g. 1, archeologinių žvalgomųjų tyrimų ir žvalgymų 2021 m. ataskaita. 2021-08-13, LA-349. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.
1.16. <...> Butrimonių miestelio istorinis centras (17074) Alytaus rajono sav., Butrimonių sen., Butrimonių mstl., A. Juozapavičiaus g. 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 2021-11-15, LA-457. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.
1.17. <...> Kauno senamiestyje (20171) Kauno m. sav., Kauno m., Jonavos, Šauklių ir Šv. Gertrūdos 2021 m. žvalgomųjų ir detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. T. I-II. 2021-06-15, LA-323; 2021-08-09, LA-315. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.
1.18. <...> Vilniaus senamiesčio (16073) Vilniaus miesto sav., Vilniaus sen., Vilniaus m., Maironio g. ir T. Kosciuškos g. 2021 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. 2021-12-16, LA-501. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.
1.19. <...> Merkinės miestelio istorinės dalies (17097), Merkinės senojo miesto vietos (3680) teritorijų, Varėnos r. sav., Merkinės mstl., V. Sladkevičiaus g. 1, 2021 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. 2021-04-06, LA-59. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.
1.20. <...> Kalvarijos miesto istorinės dalies (17087), Kalvarijos sav., Vasario 16-osios g., 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 2017-10-18, LA-500. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.
1.21. <...> Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir dominikonų vienuolyno statinių komplekso (37748) teritorijos, Beržų g. 8, Raseinių r. sav., Raseinių m., 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 2017-06-08, LA-221. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.22. Rekomendacijos dėl informatyviausios metų ataskaitos:
<...> Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios parapijinių pastatų komplekso II (45070), miesto istorinės dalies (17084) ir senojo miesto vietos (30329), Upytės g. 1, archeologinių žvalgomųjų tyrimų ir žvalgymų 2021 m. ataskaita. 2021-08-13, LA-349.

2. Archeologinių tyrimų pažymos:
2.1. <...> Vydūno g. 1 ir 7, Jurbarko m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų pažyma.
<...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, grąžinti tyrėjui pataisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3. Archeologinių tyrimų projektai:
3.1. <...> Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (664), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. archeologinių žvalgymų 2022 m. projektas.
<...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.
3.2. <...> Lydos g. 3, Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) ir Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijoje, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2022 metais projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.
3.3. <...> Kulautuvos kapinyno (30288) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio teritorijos, Baltaragio g. 5, Virbaliūnų k., Batniavos sen., Kauno r. sav., 2022 metų archeologinių žvalgymų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.
3.4. <...> Archeologinių žvalgymų „Rail Baltica" geležinkelio linijos ruože Šveicarija - Žeimiai, Jonavos r. sav. geležinkelio aptarnaujamųjų kelių vietose projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.
3.5. <...> Kretingos dvaro sodybos (318) teritorijos, Kretingos r. sav., Kretingos sen., Padvarių k., Salantų g. 6 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas.
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.
3.6. <...> Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių kompleksas (1429), miesto istorinės dalies (17091) teritorijų, Kretingos r. sav., Kretingos m., J. Pabrėžos g. 1A 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.
<...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti.
3.7. <...> Džiuginėnų piliakalnio su gyvenviete (24527) teritorijos, Telšių r. sav., Džiuginėnų k., J. Perkovskio g. 1, Plungės g. 2022 m. detaliųjų ir žvalgomųjų archeologinių tyrimų, archeologinių žvalgymų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.
3.8. <...> Žagarės dvaro sodybos (965), Žagarės miesto istorinės dalies (17127), Žydų žudynių vietos ir kapo (10862), Žagarės m., Joniškio r. sav., 2021 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 2.
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.
3.9. <...> Kulautuvos senovės gyvenvietės (u.k.16495) teritorijos Virbaliūnų k., Batniavos sen., Kauno r. sav. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas.
<...>
NUTARTA: 1. Svarstymą atidėti; 2. Kviesti į posėdį tyrėją <...>
3.10. <...> Šventosios senovės gyvenvietės (u.k.1813) teritorijos, Palangos m., Palangos m. sav. numatomų valyti melioracijos kanalų 2022 m. archeologinių žvalgymų projektas.
<...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti.
3.11. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u.k. 25504), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Lvovo g. 17 B (u.k. 47197), archeologinių žvalgymų 2022 m. projektas.
<...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti.
3.12. <...> Vabalninko kapinyno vad. Milžinkapiu (u.k. 1924) teritorijos, Biržų r. sav., Vabalninko mstl., Pergalės ir Kalno g. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.
3.13. <...> Troškūnų miesto istorinės dalies (kodas 38576) teritorijos, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Troškūnų m., J. Basanavičiaus g. ir Miško g. 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.
3.14. <...> Maišiagalos senojo miesto vietos (kodas 36733) teritorijos, Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Mokyklos g. 5 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.
3.15. <...> Šiluvos miestelio istorinės dalies (12631) ir Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos komplekso (1583) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio teritorijų, Raseinių r. sav., Šiluvos mstl., M. Jurgaičio a. 17A 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.
3.16. <...> Ukmergės senamiesčio (17116) teritorijos, Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Bažnyčios g. 36 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.
3.17. <...> Prienų dvarvietės, vad. Butlerio pilimi (5504), teritorijos, Prienų r. sav., Prienų m., Žemaitės g. 7A 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.
3.18. <...> Alytaus senojo miesto vietos (33722) teritorijos, Alytaus m., Merkinės g. 4A, 6 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.
3.19. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) 2022 m. archeologinių žvalgymų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.
3.20. <...> Žiežmarių miesto istorinės dalies (17131) teritorijos, Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių m., Vilniaus g. 40 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.
3.21. <...> Žeimelio (17128), senojo miesto vietos (30335) ir kapinyno (17179) teritorijų, Pakruojo r. sav., Žeimelio mstl., S. Dariaus ir S. Girėno g. 2 2022 m. archeologinių žvalgymų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.
3.22. <...> Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčios vietos, šventoriaus tvoros ir Kryžiaus kelio koplytėlių (2410) teritorijos, Mažeikių r. sav., Laižuvos sen., Laižuvos mstl., Dariaus ir Girėno g. 11a., žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2022 m. projektas.
<...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.
3.23. <...> Leonpolio dvaro sodybos (796) teritorijos, Ukmergės r. sav., Leonpolio k., Dvaro g. 6 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti.
3.24. <...> Kluonalių senovės žemdirbystės vietos (30297) teritorijos, Kretingos r. sav., Kretingos m., Laisvės g. 58 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti.
3.25. <...> Spėjamos Lietuvos partizanų palaikų užkasimo vietos Darvydų miške (Širvintų r., Čiobiškio sen.) detaliųjų archeologinių tyrimų 2022 m. projektas.
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.
3.26. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u. k. 25504), Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653) teritorijų, Vilniaus m sav., Vilniaus m., 2022 m. archeologinių žvalgymų rekonstrukcijos Amatų g. projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti.
3.27. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 6 A. Goštauto g.
<...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti.
3.28. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 7 Vilniaus g. – Klaipėdos g.
<...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.
3.29. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Antakalniu (16084) ir Naujamiesčiu (33653) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., 2022 metų archeologinių žvalgymų projektas. <...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.
3.30. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Antakalniu (16084) ir Naujamiesčiu (33653) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., 2022 metų archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 1 (A. Goštauto g. – Neries krantinė).
<...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti.
3.31. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Antakalniu (16084) ir Naujamiesčiu (33653) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., 2022 metų archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 2 (Vilniaus g. 6).
<...>
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.
3.32. <...> Kauno senamiesčio (20171) teritorijos, Kauno m. sav., Kauno m., 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto Papildymas Nr. 1 (Steigiamojo Seimo aikštė).
NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

<...>

Pirmininkė dr. Elena Pranckėnaitė

Pirmininkės pavaduotojas dr. Laurynas Vytis Kurila

Sekretorė Lijana Muradian

Paskutinį kartą redaguota2022 - 04 - 20

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas