Titulinis
Naujienos
2022 - 04 - 05

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2022-05-04 nuotolinis posėdis

2022 m. gegužės 4 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
 
Planuojama svarstyti:
 
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Baltadvario įtvirtintos dvarvietės (u. k. 3231), Molėtų r. sav., Videniškių sen., Baltadvario k.,  apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: paminklas.
Akto parengimo pagrindas: 2021-04-02 raštu Nr. (9.52)2-792 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti įtvirtintos dvarvietės teritoriją, ją nežymiai padidinant (sutapatinant su geodeziniais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, jį sumažinant (vakarų, šiaurės ir rytų kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Baltadvario pilkapyno, vad. Švedkapiais (u. k. 3232), Molėtų r. sav., Videniškių sen., Palainio k.,  apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: paminklas.
Akto parengimo pagrindas: 2021-04-02 raštu Nr. (9.52)2-792 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų kryptimi), patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Baltadvario pilkapyno II, vad. Švedkapiais (u. k. 16367), Molėtų r. sav., Videniškių sen., Pabiržės vs., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: paminklas.
Akto parengimo pagrindas: 2021-04-02 raštu Nr. (9.52)2-792 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti pilkapyno teritoriją, ją sumažinant (šiaurės kryptimi sutapatinant su greta esančių kadastriniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (visomis kryptimis, išskyrus pietvakarių ir pietryčių kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Baltadvario pilkapyno III (u. k. 16505), Molėtų r. sav., Videniškių sen., Palainio k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: paminklas.
Akto parengimo pagrindas: 2021-04-02 raštu Nr. (9.52)2-792 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės rytų, rytų ir pietryčių kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Baltadvario pilkapyno IV (u. k. 27106), Molėtų r. sav., Videniškių sen., Bitlesių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: 2021-04-02 raštu Nr. (9.52)2-792 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina apsaugos zona.
Aktu siūloma: neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (visomis kryptimis, išskyrus pietų kryptimi), patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Baltadvario sodybvietės (u. k. 30352), Molėtų r. sav., Videniškių sen., Bitlesių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: 2021-04-02 raštu Nr. (9.52)2-792 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti sodybvietės teritoriją, ją sumažinant (rytų kryptimi, sutapatinant su greta esančio kadastriniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sudargo, Grinaičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 37475), Šakių r. sav., Sudargo sen., Grinaičių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: inicijuotas skelbti valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15  „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, ją sutapatinant su kadastriniais ir preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sudargo, Grinaičių piliakalnio II su gyvenviete (u. k. 24680), Šakių r. sav., Sudargo sen., Grinaičių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15  „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, ją sutapatinant su kadastriniais ir preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
9. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sudargo, Burgaičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 37620), Šakių r. sav., Sudargo sen., Burgaičių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: inicijuotas skelbti valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15  „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, ją sutapatinant su kadastriniais ir preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti verting1sias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
10. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sudargo, Burgaičių piliakalnio II, vad. Pilaite (u. k. 3264), Šakių r. sav., Sudargo sen., Burgaičių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15  „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio teritoriją, ją sutapatinant su kadastriniais ir preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
11. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Piliakalnio piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24543), Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Piliakalnio vs., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15  „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija, apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, ją padidinant (padidinant vakarų, pietų ir pietryčių kryptimis, sutapatinant su preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis), neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete - reljefą, piliakalniui – reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį, gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
12. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Bijeikių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24533), Anykščių r. sav., Anykščių sen., Bijeikių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15  „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija, apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, ją padidinant (pietų, pietvakarių, šiaurės rytų ir pietryčių kryptimis, sutapatinant su geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis, kitomis kryptimis, atsižvelgiant į reljefo ypatumus), neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete - reljefą, piliakalniui – reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį, gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
13. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Liudiškių senovės gyvenvietės (u. k. 17150), Anykščių r. sav., Anykščių sen., Keblonių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija, apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, ją sumažinant (vakarų, šiaurės ir rytų kryptimis, sutapatinant su preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, pietų kryptimi, atsižvelgiant į reljefo ypatumus), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
14. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Judinio pilkapyno (u. k. 3223), Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Judinio k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija, apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti pilkapyno teritoriją, ją sumažinant (vakarų, pietryčių, šiaurės ir rytų kryptimis, sutapatinant su preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės ir vakarų kryptimis), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilų pagrindus juosiančius griovius ir pailgas duobes), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
15. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Judinio pilkapyno II (u. k. 3224), Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Judinio k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija, apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti pilkapyno teritoriją, ją sumažinant (visomis kryptimis, sutapatinant su preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės rytų kryptimi, kapus), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilų pagrindus juosiančius griovius ir pailgas duobes), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Miškinių pilkapyno (u. k. 16275), Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Zoviškių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija, apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti pilkapyno teritoriją, ją padidinant (pietryčių ir pietvakarių kryptimis apibrėžti taip, kad patektų visi pilkapiai), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės rytų ir šiaurės vakarų kryptimis), nustatyti vertingąsias savybes (sampilus, akmenų vainikus ar jų liekanas, kapus, reljefą), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
17. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kamičių pilkapyno (u. k. 47186), Šalčininkų r. sav., Dainavos sen., Kamičių k., apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Aktu siūloma: suteikti apsaugą Kamičių pilkapynui, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, akmenų vainikus ar jų liekanas), nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
18. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lylavėnų kapinyno (u. k. 6900), Tauragės r. sav., Mažonų sen., Lylavėnų k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: registruotas kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija.
Aktu siūloma: apibrėžti kapinyno teritoriją, ją sumažinant (sumažinant šiaurės, pietų ir rytų kryptimis, padidinant vakarų kryptimi, atsižvelgiant į 2018 m. archeologinių tyrinėjimų duomenis), nustatyti vertingąsias savybes (kapus, reljefą), regioninį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
19. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vėluikių kapinyno (u. k. 3468), Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Vėluikių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: registruotas kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija.
Aktu siūloma: apibrėžti kapinyno teritoriją, ją padidinant (teritoriją apibrėžti toliau vakarų, šiaurės vakarų kryptimi nuo esamos teritorijos, atsižvelgiant į 2066-2007 m., 2020 m. archeologinių tyrinėjimų duomenis), nustatyti vertingąsias savybes (kapus, reljefą), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
20. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Bilionių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23904), Šilalės r. sav., Bilionių sen., Bilionių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: paminklas.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, ją pamažinant (sutapatinant su geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis), neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete - reljefą, piliakalniui – reljefą, aikštelę, pylimą, terasas, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį, kapus, gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
21. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Mičiūnų pilkapio (u. k. 5607), Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Čivylių k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti pilkapio teritoriją, ją padidinant (padidinant pietų kryptimi, atsižvelgiant į reljefo ypatumus, šiaurės kryptimi, sutapatinant su preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis), neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų ir pietų kryptimis), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilą, akmenų vainiką), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
 
 
 
 
 
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 04 - 05

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas