Titulinis
Naujienos
2019 - 09 - 27

Kultūros paveldo objektų valdytojų dėmesiui

Annual-cfec4f0f684ef4aa0a0b7aa822971c98.png
Šiuo metu Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), planuodamas kultūros paveldo apskaitą, sudaro kultūros paveldo objektų, kuriems bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre 2020 m., sąrašus. Kviečiame visus suinteresuotus kultūros paveldo objektų valdytojus iki šių metų spalio 25 d. pateikti informaciją Departamentui apie poreikį parengti apskaitos dokumentaciją planuojamiems tvarkyti kultūros paveldo objektams.
 
Planuojant kultūros paveldo apskaitą bus atsižvelgiama į šiuos prioritetus:
 
1) objektas yra Pasaulio paveldo sąrašo vietovėje;
2) objektas susijęs su išsivadavimo iš okupacinių režimų ir Lietuvos valstybingumui svarbiais įvykiais bei asmenimis;
3) jei objektą numatoma skelbti valstybės saugomu, kultūros paminklu;
4) 2020 metais planuojami (prašyme yra nurodytas ir patvirtintas esamas pasirengimas ir (ar) skirtas finansavimas) tvarkymo darbai kultūros vertybėse;
5) būtina tikslinti kultūros vertybės apskaitos dokumentaciją pagal atliktų tyrimų (prašyme nurodomos konkrečių tyrimų ataskaitos) rezultatus ar paaiškėjus naujiems faktams;
6)  jei tai yra medinio paveldo objektas;
7)  jei kultūros paveldo objektams rengiami individualūs apsaugos reglamentai;
 
Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad dėl žmogiškųjų ir finansinių išteklių stokos Departamentas negalės parengti apskaitos dokumentacijos visiems prašomiems kultūros paveldo objektams, todėl apsvarstę visus prašymus ir išnagrinėję motyvus, sudarysime prioritetinių objektų, kuriems 2020 m. bus rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašus. Sąrašai kalendorinių metų pradžioje skelbiami internetinėje svetainėje www.kpd.lt.
 

Motyvuotus prašymus (užpildant pridedamą lentelę) dėl konkrečių kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių nustatymo prašome siųsti  elektroniniu paštu centras@kpc.lt arba paštu Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius.

Paskutinį kartą redaguota2019 - 09 - 27

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas