Titulinis
Naujienos
2019 - 05 - 22

Patvirtintas 2019 m. dalinai finansuotų nekilnojamojo kultūros paveldo leidybos projektų sąrašas

KPD LOGO-65615d006ebfb7ac60fbb745b6204070.jpg
Skelbiame Nekilnojamojo kultūros paveldo leidybos projektų, kuriems skirtas dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. Į-150.
 
Konkursui buvo pateiktos 42 leidybos projektų paraiškos, dalinai finansuoti 19 projektai, jiems paskirstyta 76 400 eurų suma. 2019 m. pabaigoje Lietuvos kultūros paveldu besidominčius žmones pasieks 16 naujų leidinių (3 leidiniai bus parengti spaudai).
 
Pažinimo sklaidos ir atgaivinimo paraiškas vertino komisija sudaryta iš Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos, Lietuvos dailės istorikų draugijos, Lietuvos archeologijos draugijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Kultūros paveldo departamento bei Kultūros ministerijos deleguotų ekspertų.
 
Leidybos paraiškas vertinę ekspertai nerekomendavo dalinai finansuoti tiesiogiai su leidinio parengimu spaudai ir leidyba nesusijusių veiklų: knygų transportavimo išlaidų, vaišių leidinių pristatymo metu, honorarų knygų pristatymo renginių vedėjams ir kt. Taip pat akcentuota, kad įstaigos ir organizacijos, kurių tiesioginių pareigų dalis yra rengti ir platinti nedidelės apimties informacinius leidinius turistams, vykdytų šias veiklas kasmetiniuose biudžetuose numatytomis lėšomis (ar pasitelkdami suinteresuotų privačių rėmėjų lėšas).
 
Sveikiname dalinį finansavimą gavusias įstaigas bei organizacijas ir prašome gegužės 23-27 d. elektroniniu paštu nijole.narbutaite@kpd.lt siųsti užpildytus sąmatos ir sutarties šablonus (sutartyje įrašyti vietose, pažymėtose žaliai) suderinimui.
 
SVARBU: šiais metai sutartys turi būti pasirašytos iki birželio 28 dienos.
Pridedama:
1. Dalinio finansavimo įsakymas su priedu (paremtų projektų sąrašu);
2. 2019 m. sąmatos šablonas (pildyti pagal paraiškos sąmatą ir tik veikloms, kurioms buvo prašoma d. finansavimo);
3. 2019 m. sutarties šablonas.
 
SVARBU: į sutarties ir sąmatos rekvizitus prašome įrašyti bendrąjį įstaigos/organizacijos el. pašto adresą ir telefono numerį.
Paskutinį kartą redaguota2019 - 07 - 05

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas