Titulinis
Dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas
Bendradarbiavimas su Lenkija

Bendradarbiavimas su Lenkija

Glaudūs Lietuvos ir Lenkijos istoriniai ir kultūriniai ryšiai sąlygojo gausų abiems šalims reikšmingą kultūros paveldą, kuriam išsaugoti būtinas abiejų šalių bendradarbiavimas.

 

1999 m. gruodžio 16 d. Varšuvoje pasirašyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl Vyriausybių įgaliotinių bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 778 (Žin., 2000, Nr. 55-1608), toliau – Dvišalė sutartis.

 

Vadovaujantis šia sutartimi, šalys nuolat bendradarbiauja kultūros paveldo apsaugos srityje, keičiasi aktualia informacija apie nacionalinių teisės aktų pokyčius kultūros paveldo apsaugos sistemoje bei kitomis aktualijomis, rengia restauratorių, archyvistų, muziejininkų ir kitų kultūros paveldo apsaugos specialistų vizitus Lietuvoje ir Lenkijoje bei keitimąsi gerąją patirtimi, organizuoja specialistų stažuotes ir mokymus, rengia konferencijas, parodas ir kt.

 

Vadovaujantis Dvišale sutartimi, kiekvienoje šalyje paeiliui rengiami Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo apsaugos ekspertų grupių posėdžiai abiems šalims svarbiais paveldosaugos klausimais. Lietuvos ir Lenkijos ekspertų grupių delegacijoms vadovauja abiejų šalių Kultūros ministerijų vadovai, Lietuvoje šiuos posėdžius organizuoja ir numatytų veiksmų įgyvendinimą koordinuoja LR kultūros ministerija ir Kultūros paveldo departamentas. Iki 2019 metų surengta 10 tokių posėdžių Lietuvoje ir Lenkijoje.

 

Įgyvendinant Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo apsaugos ekspertų grupių posėdžių metu numatytus veiksmus, 2016 m. Vilniuje Kultūros paveldo Departamentas organizavo  Lietuvos ir Lenkijos specialistų pasitarimus dėl abiems šalims reikšmingų paveldo objektų Vilniuje restauravimo bei kultūros kelio „Jogailaičių Europa“ kūrimo. Pasitarimų metu aptartos abiejų šalių bendradarbiavimo galimybės atliekant restauravimo darbus Vilniaus dominikonų Šventosios Dvasios, bernardinų Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir pranciškonų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiose. Taip pat, aptarti veiksmai, kurių būtina imtis siekiant inicijuoti Kultūros kelią „Jogailaičių Europa“.

 

Kultūros paveldo departamentas nuolat bendradarbiauja su Lenkijos Nacionaliniu kultūros paveldo institutu bei kitomis kultūros paveldo ir mokslo institucijomis, keičiamasi abiems šalims aktualia informacija, organizuojami darbiniai vizitai kultūros paveldo apsaugos klausimais. 2015 m. gruodžio 10 d. Varšuvoje pasirašytas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir Lenkijos Nacionalinio paveldo instituto susitarimą dėl bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje (toliau – Susitarimas).

 

Šio Susitarimo pagrindu, Kultūros paveldo departamentas kartu su Vilniaus m. savivaldybe 2016 m. gegužės 26 d. Vilniuje organizavo konsultacinį Lietuvos-Lenkijos seminarą dėl senųjų Rasų kapinių restauravimo. Seminaras buvo skirtas Lietuvos specialistams, dirbantiems kapinių tvarkymo srityje, siekiant aptarti istorinių kapinių restauravimo ir tvarkymo specifiką, pasidalinti gerąja patirtimi su šios srities Lenkijos specialistais. Birželio 15-16 d., tęsiant bendradarbiavimą dėl istorinių kapinių tvarkymo, organizuotas Vilniaus savivaldybės specialistų vizitas į Varšuvą, siekiant praktiškai apžiūrėti senąsias kapines Varšuvoje bei pasidalinti patirtimi su Lenkijos specialistais. Vizitometu Lietuvos atstovai aplankė senąsias Povonskų kapines bei Vilanovos barokinį parką, Lenkijos Nacionalinio paveldo institute vyko pasitarimas su  Lenkijos kraštovaizdžio bei istorinių kapinių apsaugos specialistais.

 

Siekiant išsaugoti Lietuvos ir Lenkijos teritorijose esančias kultūros paveldo vertybes, susijusias su abiejų valstybių istorija ir kultūra, 2018 m. lapkričio 28 d. pasirašytas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir  Nacionalinio Lenkijos kultūros paveldo užsienyje instituto „Polonika“ susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje.

 

Vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, šalys vykdo įvairių paveldosaugos sričių specialistų mainus, organizuoja bendrus renginius – konferencijas, seminarus, parodas. Jau eilę metų vyksta bendros restauratorių stažuotės, seminarai ir mokymai „Nesvyžiaus akademijoje" (Varšuvoje, Minske) ir Vasaros konservatorių mokykloje Zamosc mieste (Lenkija). Taip pat, vyksta bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Lenkijos archeologų draugijų dėl archeologinių kasinėjimų prevencijos, nuolat keičiamasi informacija ir patirtimi.

 
Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupių VIII-ojo posėdžio protokolas
 
VIII-asis Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo ekspertų grupės posėdis. Nuotrauka Sigito Gaudėžos VIII-asis Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo ekspertų grupės posėdis. Nuotrauka Sigito Gaudėžos Lietuvos Kultūros viceministras dr. R. Jarockis ir Lenkijos Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos Valstybės sekretorė prof. habil. dr. M. Omilanowska pasirašo posėdžio protokolą. Nuotr. S. Gaudėžos Ekspertų grupės dalyviai lankosi Sapiegų rūmuose Antakalnyje. Nuotrauka Sigito Gaudėžos
 
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas